MARSH Multimedijalni studio

Opcija br 1. – On line event sa prisutnim govornicima
Moguće je prisustvo publike u ograničenom broju zbog mera zaštite usled Covid-a

Marsh Open Space prostor od 160m2 na raspolaganju do 08h rada

– Stolice i stolovi za konferencijski set up
– Salonsko sedenje ukoliko je više u duhu vašeg eventa.
– Optički internet

2 LED TV-a na stalku
Video režija mala
Rasveta  za govornike 
Ozvučenje sa potrebnim mikrofonima
Live stream (YT ili FB) sa 1 kamerom i kamermanom
Tehničari/operateri
Domaćin prostora
Bar sa toplim I hladnim napicima je na raspolaganju

*Ketering na vaš zahtev

Opcija 2. – Online event /kombinacija ofline i online govornika
Moguće je prisustvo publike u ograničenom broju zbog mera zaštite

Marsh Open Space prostor od 160m2 na raspolaganju do 08h rada

– Stolice i stolovi za konferencijski set up
– Salonsko sedenje ukoliko je više u duhu vašeg eventa.
– Optički internet

2 LED TV-a na stalku
Video režija
Rasveta za govornike 
Ozvučenje sa potrebnim mikrofonima
Live stream (YT ili FB) sa 2 kamere i kamermanima
Implementacija Zoom platforme u live stream
Tehničari/operateri
Domaćin prostora
Bar sa toplim I hladnim napicima je na raspolaganju

*Ketering na vaš zahtev

Napomene:

  • Moguće je implementirati i simultani prevod u Zoom kao dodatni zahtev
  • Za kompleksnije evente neophodan je dan probe, ovaj dodatni dan se zaračunava sa 50% popusta

Opcija 3. – Multimedijalni studio

Marsh Open Space prostor od 160m2 na raspolaganju do 08h rada
Set up prostora za multimedijalni studio podrazumeva event bez prisutne publike.
Multimedijalni studio set up online event kombinacija ofline I online govornika

Green screen pozadina
Radna video stanica sa serverom
LED TV 65” monitor za govornike
Rasveta za govornike, dodatna rasveta za green screen 
Ozvučenje sa potrebnim mikrofonima
Live stream (YT ili FB) sa 2 kamere i kamermanima
Implementacija Zoom platforme u live stream
Grafički ramovi za realizaciju streama
Tehničari/operateri
Domaćin prostora
Bar sa toplim I hladnim napicima je na raspolaganju

*Ketering na vaš zahtev

Napomene:

  • Moguće je implementirati i simultani prevod u Zoom kao dodatni zahtev
  • Za kompleksnije evente neophodan je dan probe, ovaj dodatni dan se zaračunava sa 50% popusta
  • Izrada personalizovane pozadine je moguća na zahtev vreme potrevno za izradu 14 dana