UEPS

U Marsh Open Space-u je  je održana redovna godišnja skupština Udruženja za tržišne komunikacije na kojoj su razmatrani i jednoglasno usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju i plan rada za ovu godinu.

Više na UEPS