PRVI DEČJI FESTIVAL ZDRAVLJA I ZNANJA „HOLI, HOLI“

Program predavanja, tribina i  radionica je obuhvatao zanimljive i korisne  teme, o kojima do sada nismo imali mnogo prilike da slušamo, a ticale su se fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja i razvoja ne samo  dece već i roditelja .
Organizator festivala je „Holi Kids“- Udruženje „Asklepios“. Festival je održan 1. i 2. Juna u Marsh Open Space-u.