OTVORENA IZLOŽBA „METROPOLOS REVISITED“ IVANA ŠIJAKA