OFFSITE SASTANAK REGIONALNOG ADIDAS TIMA

Čuvena svetska kompanija je održala svoj offsite meeting regionalnog tima u Marsh Open Space-u