A11 INICIJATIVA

A11 Incijativa je održala svoju tribinu o operacionalizaciji ljudkih prava 15. marta u našem prostoru.