Najnovije vesti

UEPS

U Marsh Open Space-u je  je održana redovna godišnja skupština Udruženja za tržišne komunikacije na kojoj su razmatrani i jednoglasno usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju i plan rada za ovu godinu.

Više na UEPS

 

VIDEO FORMAT : NAJBRŽI PUT DO VAŠE CILJNE PUBLIKE

U saradnji sa TAG Media i uz partnersku podršku Marsh Open Space-a održan je sedmi sastanak AmCham grupe za menadžere marketinga i komunikacija kao panel diskusija o video formatu i on-line marketingu.

Više na VIDEO FORMAT

KONTAKT KONFERENCIJA

Uspešno završen prvi Kontakt
Prva regionalna KONTAKT konferencija održana je u Beogradu od 22. do 24. marta  u organizaciji Marsh Creative Production i koncertne agencije Odličan Hrčak

Više na KONTAKT