Najnovije vesti

PRVI DEČJI FESTIVAL ZDRAVLJA I ZNANJA „HOLI, HOLI“

Program predavanja, tribina i  radionica je obuhvatao zanimljive i korisne  teme, o kojima do sada nismo imali mnogo prilike da slušamo, a ticale su se fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja i razvoja ne samo  dece već i roditelja .
Organizator festivala je „Holi Kids“- Udruženje „Asklepios“.

31.MAJ – SVETSKI DAN BORBE PROTIV DUVANSKOG DIMA

U organizaciji Propulsion fonda je odžana tribina povodom 31. maja, svetskog dana borbe protiv duvanskog dima.

MENTORSKI PROGRAM HEMOFARM FONDACIJE

U okviru mentorskog programa „Hemofarm fondacije“ predavanje je održao Dr. Đorđija Petkoski, predavač na Wharton schooll, University of Pennsylvania.